24 juni 2024

Waar staat dlp kvp voor?

Dlp kvp is een afkorting. Eigenlijk zijn het twee afkortingen. Het zijn afkortingen voor mensen met een bepaalde functie, je zegt dus dlp-er of kvp-er. Maar waar staan deze afkortingen nu precies voor? Dlp staat voor deskundig leidinggevende projecten. Kvp staat voor kwaliteits verantwoordelijk persoon.

Maar wat houden deze functies dan in?

Grond en grondwater dat verontreinigd is, zorgt voor risico’s voor mens en milieu. Zeker als je ermee moet werken. Het kan dus best gevaarlijk zijn. Om deze reden worden bij dit werk altijd een dlp-er ingezet. Hij of zij zorgt dat er toch veilig gewerkt kan worden. Een dlp-er mag vervangen worden door een veiligheidsdeskundige. Dlp-ers kunnen ook ingezet worden als kvp-ers

Wat doet een dlp-er precies?

Een dlp-er weet alles over veiligheid op de werkplek. Al gaat het om baggerspecie, grondwater, water, waterbodem of bodem: overal heeft hij verstand van. Hij kent alles als het gaat om gezondheid, arbeidshygiëne en veiligheid. Deze regels kun je nazoeken in de Crow-publicaties 400/132 en in het betreffende Arbo-informatieblad 22. Het Veiligheids-&Gezondheidsplan wordt door hen gemaakt. De afkorting hiervan is V&G-plan. Er wordt door de dlp-er onder andere nagedacht over persoonlijke beschermingsmiddelen. Veiligheidsdeskundigen die middelbaar zijn opgeleid zijn net als Hoger Veiligheidsdeskundigen werkzaam. Ze hebben allebei een DLP-opleiding. Echter, de hoger opgeleiden zijn ook geregistreerd.

Wat zijn de taken van een dlp-er

Een dlp-er doet onder andere de volgende dingen. Een V&G-plan moet worden gemaakt en gecontroleerd. De klasse van de veiligheid moet worden vastgelegd. Ook moet er een risico analyse worden gedaan. Er moet verder een oordeel komen over de werksituaties en over de procesveiligheid. Daarnaast moeten de medewerkers instructies krijgen. En tijdens het gehele proces moeten inspecties en diverse controles worden uitgeoefend.